Kadın, Gebelik, Yemek Tarifleri, Güzellik ve Bakım

Cytomegalovırus (Sitomegalovirüs)

  • 25 Haziran 2010
  • 13.050 kez görüntülendi.
Cytomegalovırus (Sitomegalovirüs)

CYTOMEGALOVIRUS (SİTOMEGALOVİRÜS)
Kimlerde daha sık görülür? Türkiye’deki sıklığı nedir?
Herpesvirus ailesi üyesi olan cytomegalovirus, konjenital enfeksiyonlara neden olabilmektedir; bağışıklık yetmezliği olanlarda ciddi seyirli enfeksiyon yapar. Bölgelere göre seroprevalans pozitiflik oranı (kanda virüs antikorlarının varlığı) %40-00 arasında değişmektedir.
Türkiye’de gebe kadınlarda 9674-91 seropozitiflik saptanmıştır.
Gebelik esnasında prirner enfeksiyon (1/250-300 seronegatif gebe) veya re-aktivasyon görülebilir; her iki durumda konjenital enfeksiyona neden olabilir.
Nasıl bulaşır?
Cytomegalovirus enfekte vücut atıklarına temasla, sütle (emzirme), transplaseııtal (plasenta yoluyla), kan ve organ nakliyle ve cinsel yolla bulaşır. Gebe kadınlara ana bulaşma kaynağı çocuklarla temas ve cinsel ilişkidir.
Yeni doğanda görülme sıklığı nedir?

Gebeliklerin %0,2-2’sinde yenidoğanda konjenital CMV enfeksiyonu saptanır ve CMV enfeksiyonu en fazla rastlanan konjenital enfeksiyondur.

Yeni doğana bulaşma yolu nedir?

Yenidoğanlarda en sık saptanan virüs olup, transplasental (plasen-ta yoluyla), peripartum (doğum esnasında) veya postnatal (doğum sonrası) dönemde etken bulaşabilir.
Gebe kadınların %4’ünde sitomegalovirüri (idrarda) vardır ve %10-15}inde servikal kültürler pozitiftir, in utero enfekte olan çocukların, etkeni daha sonraki dönemlerde edinenlere göre daha fazla etkilendikleri bilin-mektedir. Yenidoğanların % Tinde sitomegalovirüri gösterilmiştir (dağılım %0,2′ 2,0) ve hastaların çoğu etkeni transplasental olarak edinmiştir. Matemal antikorlar fetüsü enfeksiyondan korumaz, ancak hastalığın ciddiyetini azaltır. Primer CMV enfeksiyonu geçiren ve dolayısıyla pasif antikorları olmayan annelerin çocukları daha yüksek oranda semptomatik enfeksiyon geçirir (%20-40) ve bunlarda daha yüksek oranda sekel gelişir (%10-15). Sekonder enfeksiyonda annededen fetüse transplasental bulaşma %1-2dir; bunlarda fetüste uzun dönemde %5 oranında hafif sekeller (tek taraflı işitme kaybı) gelişebilir.
Gebeliğin erken dönemlerinde geçirilen enfeksiyon fetüse daha fazla bulaşmaktadır.

Gebe kadında ne gibi şikayetlere neden olur?

Primer CMV enfeksiyonu gebe kadında hafif seyirli bir ateşli hastalık yapar ve sessiz seyreder. Semptomatik olgularda grip benzeri bir tablo, lenfositoz (kan lenfosit düzeyinde artma) ve karaciğer enzim yüksekliği ile seyreder. Gebeliğin CMV enfeksiyonu seyri üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.
Yeni doğanda ne gibi bulgular olur?
Intrauterin (anne karnında) CMV enfeksiyonu geçiren bebeklerin %80-95’inin asemptomatik (sessiz) olduğu sanılmaktadır.

Olguların %5-20 kadarı semptomatik olup bunlarda yaygın intra-uterin pulmoner tutulum (akciğer tutulumu), mikrosefali (küçük kafa),
korioretinit (göz iltihabı), labirintit (iç kulak iltihabı), serebral kalsifikasyon (beyinde kireçlenme) gözlenebilir.
106 semptomatik vakanın incelendiği bir çalışmada doğumda hastaların %70’inde hepatosplenomegali (karaciğer ve dalak büyümesi), peteşi (noktavi kanama) ve sarılık; %53’ünde ise mikrosefalı (küçük kafa) saptanmıştır. Semptomatik çocukların %9’u ölür; %80’inde ciddi nörolojik morbidite görülür.
Tanı nasıl konur?
Anneye yapılan kan tahlili ile konur.
Prenatal tanıda annede CMV ÎgM, ÎgG bakılır. ÎgM pozitf olgularda IgG titre artışı yeni enfeksiyona işaret eder. ÎgG avidite testi de hastalığın son üç ay içinde gelişip gelişmediğ hakkında kanaat uyandırır. İdrar, tükrük ve diğer örneklerde CMV kültürü veya PZR DNA yapılabilir. Gebeliğin 20. haftasından önce veya sonra alınan örnekte avidite testi düşük de’ ğerde bulunursa matemal viremi varlığı idrar ve kanda PZR DNA ile araştırılır. Kan örneklerinde CMV p65 antijeni araştırılması da tanıda kullanılmaktadır.
Fetüsün etkilendiği nasıl anlaşılır?
Intrauterin CMV hastalığının tanısında amniyon sıvısında virüs kültürü veya PZR ile vîral DNA’nın gösterilmesi ile tanı konur.
Her iki test %70-75 duyarlı; %100 özgül bulunmuştur.
Yalancı PZR DNA sonucu konjenital CMV hastalığını dışlatmaz .
Fetal kanda özgül ÎgM tanı duyarlılığı sorunluydu; fakat yeni geliştirilen sentetik polipetid antijenlerle yapılan testlerle yüksek duyarlı (%94) ve özgül (%96) sonuçlar elde edilmektedir.
Anne karnında tanı ne zaman konmalıdır?

Prenatal tanı için amniyos sıvısı matemal enfeksiyondan 4- 6 hafta sonra alınmalıdır.

Yenidoğanda tanı için neler yapılmalıdır?

Konjenital CMV enfeksiyonu tanısında ultrasonografik izlem yararlıdır (serebral ventrikühmegali, mikrosefalı, hiperekojenik fetal barsak, hepatosplenomegali, assit, intrakranial kahifikasyortlar, fetal büyüme geriliği); ama belirtilenlerin görülemeyişi konjenital enfeksiyon tanısını dışlatmaz.
İnfeksiyondan korunma nasıl olmalıdır?
El yıkama ve sekresyon temas kontrol önlemleri başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına özenle uyum, gebeyi CMV vd enfeksiyonlardan korur.
Mononükleoz benzeri kliniği olan gebede CMV araştırması yapılır.
Randomize, kontrollü olmayan bir çalışmada CMV hiperimmunglobulini CMV enfekte gebelerde fetüsün enfekte olmasını azaltmıştır. Ifarhekzidinin intrapartum vajinal, neonatal silmede ve göbek bakımında kullanılması cytomegahvirus ve diğer enfeksiyonları azaltıcı etki gösterdiği bitirilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ