Kadın, Gebelik, Yemek Tarifleri, Güzellik ve Bakım

Human Parvovırus B19 (İnsan Parvovirus B19)

  • 26 Haziran 2010
  • 8.085 kez görüntülendi.
Human Parvovırus B19 (İnsan Parvovirus B19)

HUMAN PARVOVIRUS B19 (İNSAN PARVOVİRUS B19 )
Beşinci hastalığın etkenidir. Vücutta döküntü, yüzde kızarma ateş ve halsizlikle seyreder. Fetüste ciddi problemlere neden olabilir.
Bir DNA virusu olan parvovirus B19, eritema infeksiyozumun (beşinci hastalık: ateş, halsizlik, myalji, üst solunum yolu ve sindirim sistemi yakınmaları, özellikle her iki yanakta(tokatlanmış 31Ü2; görünümü) ve vücutta maküler döküntü) etkeni olup matemal enfeksiyonu izleyerek fetüste ciddi sonuçlar doğuran bir tabloya neden olabilir.
Erişkinlerin yüzde kaçı önceden geçirmiştir?
Erişkinlerin %30-60’mda seropozitiflik vardır.
Gebelere nasıl bulaşır?

Gebelere genellikle akut enfeksiyon geçiren çocuklardan bulaşır.

Anneden fetüse nasıl bulaşır? Risk yüzdesi nedir?

Anneden fetüse viremi esnasında tranplasental yolla (plasenta aracılığıyla) bulaşır. Risk: %33.

Ne gibi şikayetlere neden olur?

Erişkinlerde %20 asemptomatik (sessiz) seyreder ve %50 olguda döküntüye neden olmaz.
Erişkinlerde bilateral artralji/artrit (eklem ağrısı) sık görülür.
Virüs, kemik iliğine afinite gösterir.
Bağışıklığı baskılanmış konakta ve fetüste uzun sürebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir.
Gebelerde % 25 asemptomatiktir (sessiz);
Deri döküntüleri, eklem ağrıları, solunum sistemi bulguları yapabilir.
Gebelik döneminde çoğunlukla soğuk algınlığı veya grip gibi değerlendirilir. Gebelerde seyrin ciddiyeti diğer erişkinlerden farklı değildir.

Fetüste ne gibi problemler doğurabilir?

En önemli fetal bulgu maternal enfeksiyon sonrası normal bebeklerin doğumunun yanı sıra spontan düşükler, nonimmun hidrops fetalis (akut maternal enfeksiyonda % 3,6 sıklıkta görülür; fetüste eritrosit ana hücrelerinin tahrip olması anemiye, bu da yüksek debili kalp yetmezliğine, genel ödeme ve hidropsa neden olur) ve ölü doğumlar (sıklık <20 hafta % 10, >20 hafta %0.9; ortalama %5,5) da bildirilmektedir.

Annenin enfeksiyonu ile fetüste meydana gelebilecek olan ciddî komplikasyonların ihtimali nedir?

Maternal=annenin akut parvovirus B19 enfeksiyonu sonrası fetal morbidite ve ölüm riskini kesin olarak tanımlayabilmek için yeterli veriler yoktur. Yapılan çalışmalara göre gestasyonun (gebeliğin) ilk 20 haftasında geçirilen akut maternal (annede yeni başlayan enfeksiyon) enfeksiyon sonrası fetal Ölüm %3-9 iken, serolojik durumu bilinmeyen annenin (önceden geçirip geçirmediği) hastalık ile ev içi temasında ise risk%1-2’dir.

 

 

 

 

 

 

Fetüse tanı nasıl konur?

Kordon veya fetüs kanında antikor aranmalıdır.
Özgül ÎgM (temastan 10 gün sonra, belirtilerden hemen önce pozitifleşir; duyarlılık %80-90’dır ve üç ay veya daha fazla pozitif kalabilir) ve IgG (ÎgM geüşminden birkaç gün sonra pozitifledir yıllarca pozitiflik devam eder) tayini; viral DNA için PZR uygulanır. Amniyon sıvısında PZR ile DNA bakılması duyarlı sonuç verir. Fetal kan örneğinde 22 haftadan sonra îgM’ye bakılabilir; PZR’ye göre duyarlılığı daha düşüktür. Bu test sonuçları ve başka ek bulgular elde edilene kadar maternal fetoprotein düzeylerinde artış (olumsuz perinatal sonucu tahmin ettirir), hidrops fetalis ve fetal aplastik kriz varlığı parvovirus B19 enfeksiyonu lehine değerlendirilmelidir. Ultrasonografik incelemede bulgu (nonimmunhidrops fetalisi) varsa görülür.

Takip nasıl yapılmalıdır?

Temaslı gebe takibe alınır; antikorlara bakılır.

ÎgM ve ÎgG bakılır. ÎgM negatif îgp poziüfse anne bağışıktır, yapacak bir şey yoktur. ÎgM pozitif, ÎgG negatif se akut parvovirus B19 enfeksiyonu düşünülür. Gebelik 20. haftası öncesinde düşük oranda saptanan riskler hastaya anlatılır; 20. haftadan sonra benzer seropoziüflik durumunda periyodik USG takibine başlanır ve takip akut enfeksiyondan sonra 8 hafta kadar devam ettirilir. Temas öyküsü olan, IgG ve IgM parvovirus antikorları negatif gebede 3 A hafta sonra antikorlar tekrar bakılır; halen negatifse anne korunma hakkında bilgilendirilir.

Önlem nasıl alınmalıdır?

Gebeler soğuk algınlığı, grip benzeri hastalığı veya deride döküntüsü olanlarla yakın temasta bulunmaz; ilköğretimde Öğretmenlik, bakım evinde çalışma gibi riskli mesleklerden gebelik süresince uzuk durulur. El yıkamaya Özenle dikkat edilir.
Vetüste ciddi anemi varsa {hidrops bulguları, yükselmiş Doppler fetal orta beyin arter (MCA), “zirve/tepe” sistolik hızı PSV=peak systolic velocity”; Hb<5 gidi) uterus içi kan transfüzyonu uygulanır; uygulama esnasında olası fetal tromhositopeni dikkate alınır ve fetal yüklenmeyi önlemek için verilecek kan miktarı en düşük düzeyde tutulur.
YLidropslu bir çocuk yenidoğancı, perinatolog ve doğum uzmanı iş birliği içinde mekanik ventilasyon dahil solunum desteği imkanları olan bir ünitede doğurtulur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ