Kadın, Gebelik, Yemek Tarifleri, Güzellik ve Bakım

Suçiçeği ve Zona

  • 25 Haziran 2010
  • 5.264 kez görüntülendi.
Suçiçeği ve Zona

SUÇİÇEĞİ VE ZONA
Her iki enfeksiyon da virüs (varicella zoster virusu) ile oluşur. Zona suçiçeği sonrası latent hale gelen virüsün (sessiz kalan) yeniden aktive olmasıyla gelişir.
Bulaşma nasıl oluşur?
Enfekte insanlarla aynı ortamı paylaşma sonrası oluşur ve serone  gatif kişilere (Önceden geçirmemiş olanlara) %90’ın üzerinde bulaşır.
Suçiçeği hava yoluyla bulaşır ve en çok bulaşıcı özelliği olan birkaç enfeksiyondan biridir.
Bulaşma döküntülerin ortaya çıktığı dönemden iki gün önceden başlar, son lezyonun kabuklanmasına kadar sürer.

Zona lezyonları suçiçeğinden daha az bulaştırıcıdır. Zona lezyonlarma temas eden seronegatif kişilere bulaşma olur.
Seronegatif gebe suçiçeği geçirenle aynı evde yaşıyorsa %90, geçici temas ettiyse %18 bulaşma olur.

Suçiçeği gebelerde nasıl seyreder?

Suçiçeği enfeksiyonu gebelik döneminde ağır seyreder. Enfeksiyon sadece gebede değil, çocuklara göre erişkinde de daha ağır seyretmektedir.
Ne gibi komplikasyonlara neden olur?
Komplikasyon olarak pnömoni (zatürre), veziküllerin süperenfek’ siyonu, artrit (eklem tutulumu), glomerulonefrit (böbrek tutulumu), myokardit(kalp tutulumu), göz tutulumu, adrenal yetmezlik (böbreküstü bezinde yetersizlik), benign serebellar ataksi (dengesizlik), ve ciddi bazı beyin-karaciğer ve omurilik tutulumu ile seyreden hastalıklar (Reye sendromu, Guillain-Barre sendromu) görülebilir.

Anneden fetüse geçiş oranı nedir?

Anneden fetüse geçiş oranı ayrıntılı çalışılmamıştır.
Onbin gebeden 1-5’inde varicella enfeksiyonu görülebilir.

Gebeliğin 8-20. haftasında su çiçeği geçiren gebelerde fetüste konjerütal enfeksiyon (sağırlık, psikomotor gerilik, mikroftalrrü, korioretirüt; ekstremite hipoplazisi, deride eskar) eski çalışmalarda 9 kadar yüksek bildirilmiş olmakla birlikte, daha yerü ara§nrmalar bu oranın % 0,4- 2,2 olduğunu ortaya koymuştur.

Doğuma yakın geçirilen suçiçeği ne gibi özellikler arz eder?

Doğuma yakın dönemde (son beş günde) geçirilen suçiçeği yenidoğanlann %20-60’ında görülen mortalitesi yüksek (%20-30) yenidoğan enfeksiyonuna neden olur.
Gebelikte geçirilen zona risk oluşturur mu?
Gebelikte geçirilen zona, fetüs için ciddi risk oluşturmaz ve ciddi yenidoğan enfeksiyonuna neden olmaz; seyrek olarak düşük ve erken doğuma neden olabilir.

Tanıda neler kullanılır?

Tanıda virüs kültürü ve kan tetkiki yapılır.
Seroloji (ELISA floresan antimembran antikor, lateks aglütinasyon) ile îgM, îgG veya PZR ile DNA amplifikasyonu yapılabilir.
Prenatal tanıda amniyosentez, perkütan umbilikal kan Örneği alınır; seroloji, nükleik asit amplifikasyonu ve virüs kültürü yapıkr.
Ayrıca seri ultrason muayeneleri ile fetüsün durumu takip edilir
Önceden suçiçeği geçirmemiş bir gebe suçiçeği geçirmekte olan biri ile temas ederse ne yapılmalıdır?
Seronegatif gebe suçiçeği geçirmekte olan hastayla temas ederse ilk iki trimestirde (ilk 6 ay) izlenir.
Varicella enfeksiyonu (suçiçeği) gelişirse pnömoni (zatürre) açısından özellikle takip edilir.

Varicella pnömonisi gebede tıbbi acillerdendir ve mortalitesi %40 kadar yüksektir. Hemen İV asiklovir ve destek tedavisi (hipoksemide oksijen desteği) uygulanır. Asiklovir uygulanan varciella pnömonili gebe gruplarından birinde mortalite %i4’e kadar düşmüş; diğer bir çalışmada ölen olmamıştır. Asiklovir deri lezyonların da daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Prenatal takip yapılır. Varicella zoster immun globulin (VariZİG) uygulanması annede gelişebilecek suçiçeği seyrinin hafif geçirilmesine imkan verir.

Zonalı hasta ile temas edilirse ne yapılmalıdır?

Aynı şekilde seronegatif gebe, zonalı hastayla temas ederse 24-72 saat içinde (96 saate kadar) (VariZlG) uygulanır.
Doğumdan 5-21 gün önce temas varsa yenidoğan izlenir; gereğinde asiklovir kullanılır. Doğumdan 4 gün önce veya 2 gün sonra temas varsa yenidoğana variZlG uygulanır; yenidoğan ve lezyon varsa annesi negatif basınçlı özel odada izole edilerek izlenir.

Suçiçeği aşısı kimlere ne zaman yapılmalıdır? Koruyuculuk oranı nedir? Ek koruyucu yöntemler nelerdir?

13 yaş altındaki çocuklara ve seronegatif erişkinlere varicella aşısı 4-8 hafta arayla iki doz uygulanır.
Çocuklarda koruyuculuğu serokonversiyon sonrası %81-92 arasında olduğu gösterilmiştir.
Ayrıca gebe bakımı veren sağlık personelinin de aşılı olması önerilmektedir.
Hasta temaslı veya hasta personel, gebe bakımı veren servislerde hastalığın bulaşıcılığı kaybolana kadar çalıştırılmaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ