Kadın, Gebelik, Yemek Tarifleri, Güzellik ve Bakım

İntraamniyotik İnfeksiyon (İAİ)

  • 28 Haziran 2010
  • 3.194 kez görüntülendi.
İntraamniyotik İnfeksiyon (İAİ)

İNTRAAMNİYOTİK İNFEKSİYON (İAİ)
İntraamniyotik enfeksiyon (İAİ), doğum eylemi sırasında veya doğumdan hemen önce gelişen, amniyon sıvısı enfeksiyonu (anne karnındaki suyun), koryoamnionit ve amniyonittir.
Gebeliklerin %1-4 kadarında görülür.
Normal ve zamanında olan doğumlarda bu oran %l-2 iken, erken doğumlarda %25-%50’ye kadar çıkmaktadır.
Hangi nedenlerden enfeksiyon gelişir?

Genellikle birçok mikrop aynı anda olaya kanşır.
İAİ etkenleri genellikle polimikrobiktir.
Değişik aerop (Escherichia coli, B grubu sterotokok (S.agalactiae) Enterococcocus spp), anaerop bakteriler, Mycoplasma hominis ve Gardnerella vaginalis en sık etkenler arasında 7er alır.
Anaerop bakteriler, M.hominis ve G. vaginalis vaginadan kaynak alır. E.coli ve enterokoklar kolon kaynaklıdır. E.coli ve GBSlar en sık bakteriyemi nedenidir.
Bulaşma nasıl olur?
İAİ, bulaşma yolu genellikle çıkan yolladır.

Tanı ve tedavi amaçlı değişik girişimler (amniyosentez, uterusiçi transfüzyon, uterus ve fetüse yapılan perkütan bazı girişimler) de nadir olarak bulaşma nedenidir.
Bazı etkenler ise hematojen yolla (kan yoluyla) bulaşabilir ki Listeria monocytogenes bunun bir örneğidir.
İAİ için risk faktörleri nelerdir?
IAI için değişik risk faktörleri vardır (tablo 2).
Değişik nedenlerle vagina florası bozulunca; Lactobacillus’lar azalır, vagina pHsi değişip hidrojen peroksit azalır ve sonuçta vaginadaki bakterisidal etki azalıp, kolonizasyon artar ve çıkan yolla enfeksiyonların gelişmesi kolaylaşır.
Baskın B grubu streptokok kokmizasyonu olanlarda ÎATların daha fazla olduğu gösterilmiştir.

Annede ne gibi şikayetlere neden olur?

Klinik bulgular genellikle annede izlenir.
Yüksek ateş (%85)t taşikardi (%32,9), uterus bölgesinde duyarlılık (%12,9), seyrek olarak kötü kokulu vaginal akıntı (%9,6), pürülan amniyotik sıvı ve membran rüptürü görülebilir.
Bebekte ne gibi şikayete neden olur?

Bebekte en sık taşikardi (nabız sayısında artı§) (> 160/dak) saptanır. Bebekte kan zehirlenmesi görülebilir ve ölüme neden olabilir.
IA1 yenidoğan sepsislerinin önemli bir nedenidir. IAÎ tanık annelerin bebeklerinde antibiyotik verilen grupta %2,8; verilmeyen grupta %İ9,6 oranında neonatal sepsis geliştiği, yenidoğan mortalitesinin sırasıyla %09 ve %4,3 olduğu gösterilmiştir.
ÎAÎ, yenidoğan menenjiti ve pnömonisine de yol açabilir.
Ayrıca periventriküler lökomalazi, serebral palsi ve solunum zorluğu (distress) sendromuna da neden olabilir.
Tanı nasıl konur?
Annede kan tahlili ve karın içi suyun analizi ile taşhis konur.
Klinik bulgular yanında annede lökositoz saptanır.
Amniyon sıvısında Gram boyamada %60 etken gösterilebilir.
Amniyon sıvısı kültürü ve kan kültüründe etken üretilebilir.
Amniyon sıvısında lökosit yüksek (>30 hüre/mm; lökosit esteraz pozitif) olup, glukoz düşük (<15 mg/dl), proinflamatuar sitokinler (TNF-, İL- 1, İL-6: 7,9 ng/ml, İl-8) artmıştır.
Tedavide ne yapılır?
Antibiyotik tedavisi yapılır.
Uygun antibiyotikler intrapartum olarak verilir.
En sık etken olan E.coli, BGS, anaeroplar kapsanır.
Ampisilin+gentamisin, sulbaktamampisiUngentamisin, klindamisin+gentamisin, sefoksitin kullanılabilir.
Tedavi en az W gün sürdürülmelidir.
Beta-laktam alerjisi varsa vankomisin seçilebilir.
Oksitosin ve sezaryenle doğum hızlandırılır. Kord klampe edildikten sonra anaerop etkinliği olmayan antibiyotik tedavisine 900 mg klindamisin W eklenmesi cerrahi sonrası komplikasyonlan azaltır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ